Bästa vinkonsument

Tack för att du vänder dig till oss för mer information om situationen i Sydafrika. Som mångårig importör av Robertsons viner vill svara upp på SvD Näringslivs artikel om Robertson Winery. Först och främst vill vi framhålla att de socio-ekonomiska utmaningarna i Sydafrika är större än på länge. Sydafrika är en ung demokrati och befinner sig fortfarande i en slags uppbyggnadsfas. De som rest till Sydafrika sedan 1994 har bevittnat en otrolig utveckling i rätt riktning. En stor del av utvecklingen har skapats tack vare svenska vinkonsumenter. Tyvärr är arbetslösheten fortfarande hög (Ca 30%), korruptionen utbredd och HIV sprider sig snabbt bland unga. Landet befinner sig onekligen i ett mycket känsligt läge.

Vi har som en av få vinimportörer valt att verka för en hållbar utveckling inom vinets värld. Det är en svår och krävande uppgift att försöka verka för ett systemskifte, för det är det som krävs. Global handel bygger till stor del på att anlita billig arbetskraft och det i sin tur urholkar möjligheterna till att bekämpa fattigdom. Fattigdomsbekämpning är den enda vägen framåt, men då måste också vi priviligerade konsumenter här hemma begripa att handla billigt kommer alltid medföra en alternativkostnad för miljön och människorna bakom produkten. Att välja t ex Wieta- eller Fairtrade-märkta viner gör skillnad – glöm inte det. Robertson Winery, inklusive de delägda gårdarna inom Robertson Kooperativet, var först i Sydafrika att erhålla Wietas märkning. Kooperativet består av ca 35 gårdar som ägs av 26 familjer. Här ingår även farmen Constitutional Road som är delägd av kvinnor som en del av BEE-projektet.

Det finns idag två riktiga storsäljare (ca tio gånger Robertsons volym) på systemetbolaget från Sydafrika, jag väljer att inte nämna dem vid namn. Dessa volymprodukter förekommer aldrig i medias granskning eftersom vinet köps på tank och tappas i södra Sverige eller Europa på box. Igen spårbarhet, inga frågor och ingen medial uppmärksamhet. För oss blir det därför en paradox att Robertson Winery, som en av få producenter som kan uppvisa transparens och spårbarhet till sina druvor, utmålas som ett värsta exempel om och om igen. Vi tror att det beror på ett starkt varumärke och gårdar direkt kopplade till sin produktion. Den kooperativa driftsformen är en garant eftersom det blir ett solidariskt ansvarstagande. Vidare ska det upplysas att vi valt att fortsättningsvis tappa vinet lokalt (till en högre kostnad) för att säkra de lokala arbetstillfällena.

Detta är nu femte gången i ordningen sedan 2012 som samma personer från samma fackförening – CSAAWU med hjälp av Afrikagruppernas kampanj för rättvis vinhandel – vänder sig till pressen i ett mycket pressat läge för publicitet. Danske Journalisten Tom Heinemann är mitt uppe i att lansera sin senaste filmproduktion ”Bitter Grapes – Inside the Wine Industry” som kommer ha premiär i SVTs Uppdrag Granskning den 19 oktober. Således är strejken och uppmaningen om boycott just nu till synes en del av ett större program som ska syfta till att belysa de många gånger svåra och utmannande villkoren för lantarbetare i syd. Tanken är god och vi verkar också för förändring, men på andra sätt.

Jag vill verkligen understryka att Robertson Winery inte är ett slaveri. Lönerna är jämförbara och granskas årligen av SA8000 ackrediterade revisorer. Dessutom granskas lönerna mot erfarenhet, arbetsuppgift, kön och etnicitet. Rätten till facklig anslutning hos Robertson Winery är total. Tyvärr är fackföreningarna som regel små och undermåligt organiserade. Siffror gör gällande att endast 3-6% av lantarbetarna är fackligt anslutna. Här ser vi en möjlighet att etablera kontakt med Svenska Fackföreningar som förhoppningsvis kan stötta och hjälpa de i Sydafrika med långsiktig utveckling.

Snart är det helg, och då kan du som konsument göra ditt ansvarsfulla val för att vara med och bidra till en hållbar och långsiktig utveckling i Sydafrika.

Läs gärna vårt svar i Svenska Dagbladet angående ärendet:
http://www.svd.se/importoren-behovs-systemskifte-i-vinnaringen/om/naringsliv

Har du frågor eller vill diskutera ämnet går det bra att kontakta mig.

Bästa hälsningar

Martin Horwitz, CSR Ansvarig

Martin.horwitz@soleragroup.eu

070-3941871