Om Mondowine

Mondowine grundades 2005 och är ett oberoende företag inom PrimeWine Group med sin egen säljorganisation och marknadsavdelning. För att kunna uppnå maximal samordning och för att kunna öka vår konkurrenskraft så hanterar vi logistik, lager och ekonomi tillsammans med de andra företagen i gruppen. På Mondowine anstränger vi oss hårt inte bara för att hitta viner och producenter som lämpar sig för dagens marknad, utan även för att hitta de viner som kommer att ha sin plats på morgondagens marknad. Mondowine riktar sig främst till unga, trendmedvetna konsumenter och till Horeca marknaden.

Människors attityd till vin har förändrats mycket under de senaste åren i takt med att marknaden har fyllts på med nya generationer av konsumenter. Deras konsumtionsmönster är ofta helt annorlunda än sina föregångares. Dessutom har ett stort antal helt nya former av media, restauranger och sätt att interagera tillkommit det senaste decenniet. Dessa förändringar har i sin tur en enorm inverkan på var, hur och när vi köper våra viner. Trenden går starkt mot en större efterfrågan på kvalitet och perfektion och samtidigt mot ett betydligt bredare utbud och en större variation avseende såväl viner som distribution.

Dagens kunder är välinformerade och kunniga när det gäller att välja och söka efter maximal jämvikt mellan kvalitet och pris. Detta är något som ligger helt i linje med Mondowines eget förhållningssätt. Mondowine har tagit steget in i den nya vinkulturen där genuin kvalitet och kreativitet är långt mer spännande än gammal och omedgörlig tradition. Vinets namn är inte avgörande för att bestämma ett vins värde – snarare är det dess smak, tillverkningsprocessen och en lyhördhet för vad marknaden eftersöker som avgör dess värde. Många av våra viner är nyskapande på flera sätt och är avsedda att tilltala de mer trendmedvetna målgrupperna.

Vi har tidigare främst arbetat med producenter från nya världen, men på senare år har ett ökande antal producenter från gamla världen börjat arbeta tillsammans med oss. Det som förenar alla våra producenter är deras innovativa förmågor – när det gäller produktionsmetoder, val av druvor och blend eller i sin marknadsföring. Många av dem arbetar även med en tydlig ekologisk eller biodynamisk inriktning. Vi vet att många av dessa viner kommer att vara morgondagens ledande varumärken.

CSR och hållbar utveckling i gruppen

Vi definierar CSR (Corporate Social Responsibillity) som hållbar utveckling. Dvs att vi arbetar aktivt med att ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för alla delar av vår verksamhet. Vi verkar i en tid där globaliserad handel är med och belastar miljön och där mänskliga rättigheter måste främjas.

Vår uppfattning är den att det inte längre räcker att engagera sig i enskilda punktinsatser, utan att CSR-arbetet kräver att alla delar av organisationen är med och bidrar. CSR är idag en integrerad del av vår verksamhetsutveckling. Här följer en kortfattad beskrivning av hur vårt dagliga csr-engagemang är organiserat.

  1. Fortsatt tillväxt. I hjärtat av vår verksamhet ligger en växande, förutsägbar och hållbar afffärsverksamhet. Utan tillväxt får vi svårt att investera i och utveckla vårt csr-arbete. Vårt mål är tillväxt med socialt och miljömässigt ansvar.
  2. Socialt ansvar. Som leverantör till Systembolaget är vi skyldiga att kommunicera och följa BSCI Code of Conduct, det innebär att vi kontinuerligt arbetar med våra leverantörer i sk riskländer m a p mänskliga rättigheter. Våra producenter genomgår om tillämpligt en extern tredjeparts revision för att säkerställa mänskliga rättigheter och en trygg arbetsmiljö. Som ledande aktör på den Svenska marknaden har vi också ett samhällsansvar för att främja en ansvarsfull alkoholkonsumption.
  3. Miljömässigt ansvar. Vi är miljödiplomerade enl. Svensk Miljöbas sedan 2012 och vår verksamhet revideras årligen av en extern revisor. Vi har identifierat våra betydande miljöaspekter och arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vår ambition är också att öka antalet ekologiska produkter i vårt sortiment.

Kontakt: Roger Arpell
E-post: CSR@primewinegroup.com
Telefon: +46 709 52 10 44