Om Primewine

PrimeWine är en av de största vinimportörerna i Sverige och det största företaget inom PrimeWine Group.

Sedan starten 2002 har vi jobbat med att sätta samman en portfölj av världsledande vinmakare och vinvärldens nya stjärnor.

Idag är vi stolta över vår bredd, kunskap och resultatet att vara en av de ledande leverantörerna av vin till såväl Systembolaget som till landets restauranger.

Primewine

PrimeWine grundades år 2002 och har sedan dess stadigt expanderat till att idag vara en av Sveriges framgångsrikaste vinimportörer. Trots företagets ringa ålder i en i övrigt traditionstyngd bransch har PrimeWine på kort tid lyckats bygga upp en verksamhet som blandar världsledande producenter med vinvärldens nya stjärnor.

Företagets viner finns representerade i såväl de något lägre prisklasserna som bland de mer exklusiva. Våra producenter är spridda över hela vinkartan och finns representerade med närmare 600 viner i produktportföljen.

Sedan starten har inriktningen för företaget varit tydlig; PrimeWine ska endast representera och sälja de produkter som företaget stolt kan stå bakom. Samtidigt som företaget lyckats behålla detta kvalitetsmål har PrimeWine etablerat sig som en av de fem största leverantörerna av vin till Systembolaget.

Idag har PrimeWine 23 medarbetare, samtliga med flerårig branscherfarenhet från såväl inköp som försäljning och logistik. Vi har ett rikstäckande försäljningsnät med direktdistribution samt distribution via grossister så som Servera, Menigo och Martin Olsson. PrimeWine är det största företaget inom PrimeWine Group som även består av MondoWine och BGS Vinhandel.

PrimeWine är medlem av Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL.

CSR och hållbar utveckling i gruppen

Vi definierar CSR (Corporate Social Responsibillity) som hållbar utveckling. Dvs att vi arbetar aktivt med att ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för alla delar av vår verksamhet. Vi verkar i en tid där globaliserad handel är med och belastar miljön och där mänskliga rättigheter måste främjas.

Vår uppfattning är den att det inte längre räcker att engagera sig i enskilda punktinsatser, utan att CSR-arbetet kräver att alla delar av organisationen är med och bidrar. CSR är idag en integrerad del av vår verksamhetsutveckling. Här följer en kortfattad beskrivning av hur vårt dagliga csr-engagemang är organiserat.

  1. Fortsatt tillväxt. I hjärtat av vår verksamhet ligger en växande, förutsägbar och hållbar afffärsverksamhet. Utan tillväxt får vi svårt att investera i och utveckla vårt csr-arbete. Vårt mål är tillväxt med socialt och miljömässigt ansvar.
  2. Socialt ansvar. Som leverantör till Systembolaget är vi skyldiga att kommunicera och följa BSCI Code of Conduct, det innebär att vi kontinuerligt arbetar med våra leverantörer i sk riskländer m a p mänskliga rättigheter. Våra producenter genomgår om tillämpligt en extern tredjeparts revision för att säkerställa mänskliga rättigheter och en trygg arbetsmiljö. Som ledande aktör på den Svenska marknaden har vi också ett samhällsansvar för att främja en ansvarsfull alkoholkonsumption.
  3. Miljömässigt ansvar. Vi är miljödiplomerade enl. Svensk Miljöbas sedan 2012 och vår verksamhet revideras årligen av en extern revisor. Vi har identifierat våra betydande miljöaspekter och arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vår ambition är också att öka antalet ekologiska produkter i vårt sortiment.

Kontakt: Roger Arpell
E-post: CSR@primewinegroup.com
Telefon: +46 709 52 10 44