Därför satsar sydafrikanska Bosman på Fairtrade-certifiering

Fairtrade Sverige skrev en fin artikel om Bosman. Du kan läsa den här nedan.

bosman_the-valley-where-the-wines-are-from

Visste du att Sverige är bäst i världen på konsumtion av Fairtrade-märkt vin per capita? Elisabet Lim, produktansvarig för bland annat vin på Fairtrade Sverige, bloggar om varför det är viktigt att välja just ett Fairtrade-märkt vin i Systembolagets hylla.

Vinodling hos Bosman Family Wineyards.

Låga priser ger konsekvenser

Dagens vinproducenter är verksamma på en mycket konkurrensutsatt marknad som domineras av låga priser. Konkurrensen leder till en prispress som förs vidare genom handelskedjan, vilket i slutändan leder till väldigt låga löner för anställda på plantager i ursprungsländerna som befinner sig längst bak i kedjan. De anställda på vinodlingar har väldigt sällan något inflytande på beslutsfattande och får dåliga löner, ingen hälsovård eller möjlighet till vidareutbildning. För att påverka situationen för dessa lantarbetare, började Fairtrade att certifiera vinproducenter 2003.

Fairtrade-certifieringen ställer krav på ansvar

Fairtrade strävar efter att de mest utsatta ska få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Detta görs genom kriterier som innebär en garanterad minimilön (som successivt ska höjas mot en levnadslön), en Fairtrade-premie som oftast används för att utveckla lokalsamhället (såsom bygga skolor, utbilda vårdpersonal eller ha en gratis sjukförsäkring) samt att ILO:s kärnkonventioner efterlevs på arbetsplatsen.

Förutom ekonomiska och sociala kriterier så innebär en Fairtrade-certifiering också strikta miljökrav, även om vinet inte är ekologiskt certifierat. Ett minimikrav är bland annat att producenten ska skydda den naturliga miljön, införliva miljöhänsyn som en del i ledningsarbetet och utveckla en plan för balansen mellan miljöhänsyn och företagsresultat, som även skall upprätthållas och följas upp. Producenten ska också minimera användningen av syntetiska och andra gödsel- och bekämpningsmedel samt minimera användningen av icke förnyelsebara energikällor.

Hos Bosman har Fairtrade-premien bland annat används till nya bostäder

I Sydafrika ligger vingården Bosman Family Wineyards som satsar stort på att ta fram vin som producerats under schyssta förhållanden. Gården har drivits av flera generationer ägare och även anställda som arbetat där mer än fyra år har möjlighet att bli delägare i gården. På Bosman har den försäljningsbaserade Fairtrade-premien haft stor betydelse för de anställda och deras familjer. Bosmans premiekommitté består av 16 medlemmar som är demokratiskt valda av de anställda. Premiekommittén bestämmer själva vad de vill investera pengarna i baserat på vilka behov som de ser att lokalsamhället har.

bosman_new-housing-adama-heights

Bostadsprojekt finansierat av Fairtrade-premien.

Nyligen investerade premiekommitén mycket pengar i ett bostadsprojekt för de anställda och när de nya husen formellt öppnades för ungefär en månad sedan var det väldigt känslomässigt. Det finns en verklig känsla av stolthet hos de anställda när de ser förbättringarna i samhället och under mitt besök hos Bosman för ett par år sedan så märktes det tydligt att stämningen och atmosfären på vingården var väldigt positiv. Flera medlemmar i premiekommittén har genom åren också utvecklat sin kompetens i ledarskap vilket har inneburit chefspositioner i verksamheten, så premiekommittén fungerar också som kompetensutveckling

En möjlighet att göra skillnad för de anställda

Eftersom Fairtrade-premien är baserad på hur många kilo druvor som säljs som Fairtrade, så är till exempel vinboxarna viktiga då större volymer innebär en större möjlighet att göra skillnad för de anställda hos producenterna.

I början av juni i år lanserades en röd bag-in-box, Bosman Pinotage Cabernet på Systembolaget, och detta möjliggör en premieinvestering på närmare 350 000 kronor i utbildning, transport och bostäder. Premiekommittén hos Bosman har därmed planer på 15 olika sociala utvecklingsprojekt som kommer att gynna de anställda och deras barn.

Corlea, vinmakaren för just det här vinet, är mycket noggrann i sitt jobb och allt är gjort med stor omsorg. Hon säger att om du tar hand om dina anställda på gården så kommer dom att bry sig om den produkt som de producerar!

bosman_corlea-the-winemaker