En noggrant utvald blandning av företag

Solera Beverage Group Sweden består av PrimeWine, Mondowine, BGS Wine Import och Multibev.

Sedan 2011 ägs PrimeWine Group av den ledande nordiska dryckesleverantören, Solera Beverage Group, som har 11 väletablerade företag i sin grupp: Cuveco, Engelstad, Stenberg & Blom, Eurowine, Multibev och Best Cellars i Norge, Stella Wines, Quantum Beverages, Chris Wine och Tistron Wine Group (inklusive V.A.L) i Finland, samt Travel Retail bolaget Five Eyes.

Med Solera Beverage Group som ägare har PrimeWine Group fått en markant förstärkning av ledning och styrelse och ökade synergier inom logistik och distribution. Detta samarbete är en viktig faktor i Soleras strategi att bilda Nordens starkaste företagsgrupp inom vin- och spritimport.

De olika företagen ger PrimeWine Group många värdefulla och alternativa kontaktytor mot marknaden. Våra säljteam kan täcka hela den nordiska marknaden via våra kontor i Stockholm och Göteborg. Vi har även ett nära samarbete med ledande svenska grossister inom livsmedel och köksutrustning – Martin & Servera och Menigo. Stora delar av PrimeWine Groups sortiment ingår i deras utbud och genom dem har vi fått tillgång till väletablerade kontakter liksom även professionell och rikstäckande försäljning och distribution.

En del av världen

Från Punsch och Aquavit till Chardonnay och Nebbiolo.

Sverige är kanske inte främst känt i världen för sin gastronomi. Det tar naturligtvis långt tid för ett land långt upp i norra Europa att placera sig på den gastronomiska kartan. Men mycket har hänt på senare år. Sverige har vunnit såväl guldmedalj i inofficiella världsmästerskapet för kockar, Bocuse d’Or, som VM för sommelierer.

Historiskt sett har naturligtvis Sverige varit präglat av sitt nordliga läge. På sommaren har det alltid funnits gott om färska grönsaker, men under stora delar av året har landet varit beroende av import. I dag kan ett färskt hallon färdas jorden runt på bara några timmar. För inte så många år sedan tog det flera dagar och transportkostnaderna gjorde hallonet till en lyxvara under den kallare delen av året.

Den relativt korta sommaren bidrog emellertid starkt till att väcka svenskens reseintresse i jakten på att söka sig till solen, värmen och andra kulturer. Svenskarna, som till vardags drack mjölk eller ibland en öl och en aquavit till maten, upptäckte helt plötsligt vinet som måltidsdryck. Detta avspeglade sig snabbt i den svenska försäljningsstatistiken. Från sjuttiotalet och framåt har spritförsäljningen minskat och vinförsäljningen ökat markant.

I början av åttiotalet kom den stora förändringen inom svensk restaurangnäring när det franska ”Nouvelle Cuisine” i dess bästa och mest positiva form präglade en ny generation kockar. Under de tjugo år som följde fick framförallt invånarna i de större städerna i Sverige tillgång till ett restaurangutbud med en internationell kvalitet av högsta klass.

Den stora invandringen under senare delen av förra seklet har också bidragit starkt till den gastronomiska utvecklingen. Under slutet av fyrtiotalet började de första italienarna som kommit till Stockholm att fråga efter andra grönsaker än gurka och tomater. Det ledde till att paprika, vitlök och auberginer helt plötsligt dök upp i grönsaksdiskarna.

Nu, när nästan tio procent av den svenska befolkningen på nio miljoner har utländsk härkomst, är Sverige ett nytt och mångkulturellt land. Svenskarna är nyfikna och vill upptäcka världen redan på hemma­plan. Utelivet har skjutit fart och svensken älskar att gå på restaurang, delta i vinprovningar och upptäcka världens viner och mattraditioner. Inget är som förr, Sverige är nu en del av Europa och världen.

Den svenska marknaden

Fri, men reglerad.

Den svenska marknaden för försäljning av alkoholhaltiga drycker är inte riktigt som många andra. Nästan hundra år av försäljningsmonopol har historiskt satt sin prägel på såväl utbud som konsumtionsvanor.

Det finns två organisationer som spelat en viktig roll i den svenska alkoholpolitikens historia. Den ena är Vin & Sprit, den andra är Systembolaget.

Vin & Sprit är ett affärsdrivande företag som ägs av svenska staten. Företaget är ganska anonymt i konsumenternas ögon, men dess största produkt, Absolut Vodka, är desto mer känd. Men företaget har inte bara tillverkat vodka och aquavit. Under i stort sett hela 1900-talet fram till 1995 var Vin & Sprit också den enda importören av alkoholhaltiga drycker. Till detta kom att statsägda Systembolaget, som driver all detaljhandel, var Vin & Sprits enda kund i Sverige. Vin & Sprit kunde därmed i princip helt styra utbudet på den svenska marknaden.

Under hela den tid som Sverige hade ett lagstadgat import- och detaljhandelsmonopol kunde utländska vin- och sprittillverkare bearbeta den svenska marknaden via agenter eller agenturföretag. Deras handlingsfrihet var dock mycket begränsad. Taxfreehandeln kunde de sköta helt själva, men i övrigt fick man enligt lagen bara bearbeta restauranger och till viss del importören Vin & Sprit. Systembolaget fick man inte ha någon kontakt med och annonsering var förbjuden utom i facktidningar för hotell- och restaurangbranschen.

Allt detta förändrades när Sverige blev medlem i EU 1995. EU-kommissionen har beslutat att Sverige tills vidare får ha kvar detaljhandelsmonopolet, vilket är lika med att Systembolaget precis som tidigare har ensamrätt på försäljning till konsument. Däremot innebär Sveriges medlemskap i EU att importmonopolet försvunnit och att försäljning till restauranger är fri för importörer som erhållit importlicens.

I dag konkurrerar över sjuhundra importörer om försäljningen till Systembolaget, restauranger och taxfree. Många av dessa är små hobbyföretag, andra ägs av internationella koncerner.

Med vissa begränsningar kan man ändå betrakta Sverige som en relativt fri marknad. Vill man nå stora volymer krävs det dock att man säljer sina produkter via Systembolaget och samarbetar med en importör som har kunskapen om detta – det har PrimeWine Group!

Systembolaget

Framgång i hård konkurrens

En vinproducent som vill nå den svenska konsumentmarknaden måste få någon av sina produkter listade i Systembolagets sortiment. Statsägda Systembolaget har sedan början av 1900-talet, genom ett lagstadgat monopol, ensamrätt på försäljning av alkoholhaltiga drycker till allmänheten via sina över 400 butiker. För varje svensk vinimportör är därför god kontakt och samarbete med Systembolaget av yttersta vikt.

De fyra faktorer som i dag styr om ett vin ska få en plats i Systembolagets sortiment är ursprung, kvalitet, pris och försäljningspotential. Vi som arbetar på PrimeWine Group har den erfarenhet som behövs för att hålla en seriös dialog med Systembolagets inköpare. Redan när vi startade företaget var vårt mål att strikt följa de rutiner som gäller vid offertförfrågningar och vi har också respekterat de strikta regler som gäller för hur vi själva kan kontakta och informera inköparna om nya produkter. Det känns glädjande att konstatera att vår seriösa satsning har burit frukt. Våra producenter finns i dag representerade i alla prisklasser i Systembolagets utbud. Vi har därmed uppfyllt våra producenters önskningar om såväl volym som exklusiv kvalitet.

Det finns inte en enda nyckel som direkt ger tillgång till den svenska konsumentmarknaden. Konkurrensen är hård och alla behöver en seriös, dynamisk och affärsinriktad partner med stor kännedom om den svenska marknaden och vilken typ av viner som efterfrågas av de svenska konsumenterna. PrimeWine Group erbjuder denna kunskap!

Restauranger

Kvalitet, råd och utbildning.

Sveriges bästa restauranger ser i dag vinimportörer som viktiga samarbetspartner. De restauranger som ligger i det absoluta toppskiktet när det gäller kvalitet på råvaror och utbud söker efter seriösa vinleverantörer som klarar deras krav på kvalitet i varje enskild detalj. Restaurangerna strax under toppskiktet vill också ha kvalitet, men framförallt en partner som kan ge råd, utbilda och på olika sätt bidra till utvecklingen av vinlistor och dryckeskoncept. Det är restauranger i dessa två skikt som utgör PrimeWine Groups primära kundgrupp.

Flera av oss som arbetar på PrimeWine Group har vår bakgrund i restaurangbranschen. Det har gett oss stora konkurrensfördelar eftersom vi förstår branschens behov och arbetssituation. Vi månar om att ha en mycket nära dialog med våra restaurangkunder och våra säljare utbildas kontinuerligt så att de ska kunna vara lika mycket konsulter som säljare. Vi vill erbjuda restaurangbranschen bästa tänkbara urval av viner parallellt med kunskap och trovärdighet. Professionella köpare kräver professionella säljare.

För att hålla vår position som en av Sveriges ledande vinleverantörer måste vi förutom vår kunskap givetvis erbjuda ett bra utbud inom olika prissegment. Om vi kan leverera brett kan vi också bygga längre och stabilare affärsrelationer. Det ger bättre lönsamhet och trygghet på sikt för alla parter. Lika viktigt att vi får en bra och personlig relation till våra kunder, är det också att vi får det till våra producenter.

PrimeWine Group har i dag cirka 450 stora restaurangkunder och vi är därmed en stark partner och kanal till de producenter som vill nå denna köpstarka och viktiga svenska målgrupp på en växande marknad.

Distribution och logistik

Nyckeln till framgång

För att nå framgång som vinimportör är kunskap om såväl produkter som marknad och försäljning ett måste. Parallellt med detta är en effektiv logistik- och distributionsorganisation lika viktig. För att uppnå bästa tänkbara lager- och distributionseffektivitet tillsammans med en uttalad miljömedvetenhet har PrimeWine Group valt att samarbeta med logistikföretaget PostNord Logistics TPL AB.

Genom att samarbeta med PostNord Logistics TPL AB har PrimeWine Group en samarbetspartner som ger oss möjlighet att fokusera på det vi är bäst på, nämligen att hjälpa våra producenter att sälja vin på den svenska marknaden. Och det gör vi bäst när vi vet att våra frakter, vårt lager och vår distribution ligger i professionella händer.

Ett självklart led i PrimeWine Groups strävan att ständigt vara synonymt med kvalitet är ett aktivt miljöarbete. Vårt samarbete med PostNord Logistics TPL AB är en tydlig del av det arbetet. En annan del är att inspirera våra vinproducenter att aktivt ta sitt miljöansvar och med vår hjälp påverka sina underleverantörer.

Över 80 procent av PrimeWine Groups distributionsvolym utgörs av leveranser till Systembolaget, det vill säga till Off-Trade-marknaden. Denna volym styrs naturligtvis av framförhållning och av noggrann planering tillsammans med våra producenter.

Alla beställningar från Systembolaget kommer via ett IT-system som byggts upp gemensamt av Systembolaget och PostNord Logistics TPL AB. Det betyder att vi kan minimera felprocenten och den administrativa processen kring dessa beställningar.

För restaurangmarknaden är beställnings- och distributionsrutinerna naturligtvis väldigt annorlunda och mer personliga. De allra flesta restauranger har i dag begränsade möjligheter till egen lagerhållning och de vill därför ha täta och punktliga leveranser. Volymerna varierar kraftigt och en typisk restaurangleverans sker i dag med allt från lastbil till mindre budbilar. Vår partner, PostNord Logistics TPL AB, ombesörjer även dessa leveranser på bästa tänkbara sätt.

PrimeWine Groups utmaning har varit att klara distributionen till såväl Systembolaget som stora och små restauranger under affärsmässiga former. Vi har klarat den utmaningen och det är en av de allra viktigaste faktorerna bakom vår snabba tillväxt.

CSR och hållbar utveckling i gruppen

Vi definierar CSR (Corporate Social Responsibillity) som hållbar utveckling. Dvs att vi arbetar aktivt med att ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för alla delar av vår verksamhet. Vi verkar i en tid där globaliserad handel är med och belastar miljön och där mänskliga rättigheter måste främjas.

Vår uppfattning är den att det inte längre räcker att engagera sig i enskilda punktinsatser, utan att CSR-arbetet kräver att alla delar av organisationen är med och bidrar. CSR är idag en integrerad del av vår verksamhetsutveckling. Här följer en kortfattad beskrivning av hur vårt dagliga csr-engagemang är organiserat.

  1. Fortsatt tillväxt. I hjärtat av vår verksamhet ligger en växande, förutsägbar och hållbar afffärsverksamhet. Utan tillväxt får vi svårt att investera i och utveckla vårt csr-arbete. Vårt mål är tillväxt med socialt och miljömässigt ansvar.
  2. Socialt ansvar. Som leverantör till Systembolaget är vi skyldiga att kommunicera och följa BSCI Code of Conduct, det innebär att vi kontinuerligt arbetar med våra leverantörer i sk riskländer m a p mänskliga rättigheter. Våra producenter genomgår om tillämpligt en extern tredjeparts revision för att säkerställa mänskliga rättigheter och en trygg arbetsmiljö. Som ledande aktör på den Svenska marknaden har vi också ett samhällsansvar för att främja en ansvarsfull alkoholkonsumption.
  3. Miljömässigt ansvar. Vi är miljödiplomerade enl. Svensk Miljöbas sedan 2012 och vår verksamhet revideras årligen av en extern revisor. Vi har identifierat våra betydande miljöaspekter och arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vår ambition är också att öka antalet ekologiska produkter i vårt sortiment.

Kontakt: Roger Arpell
E-post: CSR@primewinegroup.com
Telefon: +46 709 52 10 44