Lettland

Elit Vodka

Lettland

Elit Vodka skapades för 20 år sedan genom unik frysfiltrering och är en av världens mest ansedda spritdrycker. Elit är utsedd till "2022 Best Unflavoured Vodka" av Beverage Testing Institute i USA och innehar 97 platinumpoäng stadigt över 12 år.

Elit destilleras tre gånger i kolonnpanna. Spriten blandas med källvatten ifrån Balzams artesiska brunn utanför Riga i Lettland, vartefter den filtreras fyra gånger genom bl.a kvartssand och träkol av björk innan den buteljeras. Elit genomgår därefter en unik frysfiltrering där vodkan fryses ned till exakt -18°C. Vid så låg temperatur ökar vätskans densitet för att därefter passera ett jon-laddat kolfilter.

Andra producenter från samma land: