Australien

Heartland Wines

Australien / South Eastern Australia

Alla stora vinerier och viner har sin egen historia, så även Heartland. Heartland skapades av några odlare och vinmakare som var trötta på att sälja sin frukt och sina tjänster till de större företagen i regionen. De kände att druvorna som de producerade var något alldeles speciellt och ville att de så skulle förbli.

Fastän Heartland producerar viner från hela South Australia, så försöker de fånga varje specifik vingårds stil och smak. Det är själva idén med Heartland.

Nu skall man inte jämföra viner på detta sätt, men Heartland producerar australiensiska viner med australiensisk touch.