Spanien

Parés Baltà

Spanien / Penedés

Parés Baltà har gjort vin i Penedès sedan 1790. Familjegendomen med totalt fem olika egendomar drivs idag av tre generationer. Familjen köpte 800 hektar mark som är naturreservat, varav 170 hektar idag är planterad mark. Skördeuttagen är låga och Parés Baltà vinifierar varje vingård separat för att varje specifik terroir ska komma till uttryck. Resultatet är 27 viner och inget står stilla. De fem egendomarna är alla belägna kring vineriet i bergen invid Penedès. Höjden över havet varierar från 170 till 750 meter, vilket medför stor differentiering av jordmån och mikroklimat. Parés Baltà bedriver ekologiskt jordbruk från begynnelsen och är sedan 2004 ekocertifierade. Får strövar fritt i vingården och håller efter lövverket och äter druvor. Det naturliga kretsloppet för gödsling är ett faktum.

Produkter från Parés Baltà

Inga drycker tillgängliga.