Italien

Provinco Italia Spa

Italien

Vinproducenten Provinco ligger utanför staden Trento i distriktet Trentino Alto-Adige. Företaget grundades 1970 i en sammanslagning av flera olika kooperativ. Idag Provinco Italia Spa är privatägt.

Produkter från Provinco Italia Spa

Inga drycker tillgängliga.