Frankrike

Boutinot

Frankrike / Côtes de Gascogne

Paul Boutinot, sonen till en framgångsrik restauratör i Storbritannien, blev desillusionerad av den låga kvaliteten hos vinerna på on-trade-marknaden och gav sig därför av till Frankrike för att köpa husviner av bra kvalitet som han kände till. Dessa tog han sedan med tillbaka till Storbritannien till sin fars restaurang. Snart kom andra restauranger i nordvästra England till Paul för att köpa hans viner. Detta blev början på den blomstrande vinhandel som 1980 fick namnet Boutinot Limited. Boutinot Ltd har utvecklats till en internationell producent och distributör med produktion i Frankrike och Sydafrika och med export till många länder runt om i världen. Paul Boutinots mål har alltid varit detsamma; att erbjuda konsumenterna möjligheten att prova genuin kvalitet på alla prisnivåer.

Företagets framgång baseras på samma produktionsfilosofi i alla ursprungsländer: Noggrann selektering av vingårdar och ett unikt kunnande om vinmakning i kombination med sofistikerad marknadsföring för varje produkt. Dessutom erbjuds produkterna med utmärkande, lättmemorerade förpackningar för kvalitetsviner. Detta har grundlagt Boutinots rykte som varandes en innovativ producent med intressanta viner.

Idag producerar Boutinot ungefär 16 miljoner flaskor vin som levereras till kunder on och off trade över hela världen. Ett tätt samarbete med strategiska partners gör det möjligt att identifiera nya intresseområden och göra viner därefter. Utöver vinproduktionen är Boutinot en stor distributör på detaljist- och on trade-nivå i Storbritannien.

Den gemensamma nämnaren i Boutinots viner är deras exceptionella längd. Det är viner med karaktäristisk smak och finess.

Produkter från Boutinot

Inga drycker tillgängliga.