Frankrike

Château Saint Sernin

Frankrike / Cahors

Château Saint Sernin är ett familjevineri som sedan 2005 drivs av Anne och Fara Swarthager som vägnar all tid åt familjens passion. Allt arbete från och i vingård, till skörd och därefter lagring av vinerna sker med stor noggrannhet och med bästa möjliga förutsättningar. Anne är dotter till Domique och Marie Swarthager som sedan 1965 skötte familjeföretaget. Château Saint Sernin var ett av de första vinerier som erhöll AOC Cahors status.

Château Saint Sernin är HVE (Haute Valeur Environnementale, (high environmental value)) level 3 certifierat, vilket är den högsta graden i utmärkelsen. HVE-certifiering ges till producenter/gårdar som värnar för miljön och genomför miljömedvetna val under hela processen från vingård till buteljering. Det är specifikt specialiserats inom fyra (4) miljöfrågor/ämnen som rör: Bevarande av biologisk mångfald, att nyplantering av rankor sker under bästa sätt och kontroll, kontrollerad användning av gödselmedel samt förvaltning av vattenresurser. Certifieringen står för en garanti att minsta möjliga avtryck görs på miljön (inom parametrarna luft, vatten, jord, klimat, biologisk mångfald och natur).

Produkter från Château Saint Sernin

Inga drycker tillgängliga.